Regler och betalningsvillkoren

Tävlingsdag

Lördag 2023-07-15

Regler och instruktioner

Svenska simförbundets regler gäller. Här har vi gjort en kortare version av de viktigaste reglerna.

Öppet vattensimning i strömmande vatten medströms. Har du inte erfarenhet av sådan simning så rekommenderar vi inte start på den längre sträckan.

Är du osäker på din kapacitet så rekommenderar vi inte detta för din egen säkerhetsskull.

Åldersgräns

Minsta ålder är 12 år. Ansvaret för mindreåriga simmare ligger hos föräldrarna eller vårdnadshavarna.

Utrustning

Vi rekommenderar användning av våtdräkt för alla deltagare.

Under 16 grader är våtdräkt obligatoriskt, mellan 16 – 18 grader rekommenderas våtdräkt, mellan 18 – 23 grader är våtdräkt tillåten. Över 23 grader är våtdräkt inte tillåten av hälsoskäl.

Beslut om eventuellt våtdräkt kan även fattas närmare tävlingsstart beroende på främst vattentemperatur och tävlingens längd.

Simdräkten vid tävlingar i öppet vatten får inte täcka nacke eller axlar och får inte gå nedanför vristerna. Alla simdräkter skall även i övrigt överensstämma med de kriterier FINA beskriver. Strumpor och/eller handskar är inte tillåtna.

Användning av säkerhetsboj är obligatoriskt för en sträcka av 3000 meter

Bouy

Användning av säkerhetsboj är obligatorisk vid 3000 meters simningen. Vi rekommenderar användning av en säkerhetsboj även för simning 2000 meter. Arrangören tillhandahåller ingen skyddsboj.

Försäkringar

Allt deltagande i öppen vattensimning sker på egen risk och varje deltagare skall vara försäkrad. I samband med anmälan måste deltagarna vara beredda på att friskriva SSF och den lokala arrangören för någon form av ansvar för olyckor, som kan orsaka dödsfall, skador eller egendomsskada.

Tidtagning

Varje deltagare får numrerad mössa och chip till handled för tidtagning.

Start

Gemensam start från vattnet.

Banan

Banan är märkt med flytbojor som alltid skall vara på simmarens vänstra sida. Simma alltid nära bojorna.

Beteende

Tävlande måste följa de instruktioner som arrangören har gett dem före och under tävlingen. Om tävlingen inte följer de givna instruktionerna kan hans / hennes simning avbrytas. Tävlande måste också simma utan att störa andra konkurrenter.

Incidenter

Får du problem under simningen och behöver hjälp, uppmärksamma funktionärspersonalen genom att ropa eller vinka med handen. Berätta om problemet, lyssna på funktionärens information. Om du vill bryta tävlingen så tas du upp i båt som för dig till målområdet, eller till läkare och sjukvårdspersonal om det behövs.

Tävlingsledaren kan i samråd med säkerhetschefen stoppa tävlingen vid osäkra förhållanden som kan äventyra simmarens och funktionärernas säkerhet.

Notera simningsorsakat lungödem (SIPE)

SIPE inträffar vanligtvis under ansträngning under förhållanden med nedsänkning av vatten, som simning och dykning. Med den senaste tidens ökade popularitet av evenemang med öppet vatten har det förekommit en ökande förekomst av SIPE.

SIPE symptom
 • andnöd som inte står i proportion till ansträngningen
 • hosta (igen, ur proportion), vanligtvis plågsamt och produktivt eller inte av lite rosa, skummande eller blodfärgad sputum
 • spraklande, skramlande eller "skräpliga" känslor djupt i bröstet i samband med andningsansträngning - vanligtvis gradvis förvärras med ökande andnöd och kanske orsak till en panikattack

Om du märker dessa symtom under simning bör du omedelbart stoppa och be om hjälp.

Om handledare misstänker att din hälsa är i fara kan de avbryta din simning. Följ alltid instruktionerna från handledarna!

Möjliga ändringar

Starten av tävlingen kan försenas eller till och med avbrytas om väderförhållandena är dåliga. Tävlingsledaren kommer att fatta beslut om förändringar eller krav.

Vi har rätt att komplettera eller ändra dessa regler. Vid eventuella förändringar informerar vi konkurrenterna via vårt nyhetsbrev.

Anmälan och betalningsvillkor

Att delta i simningen sker genom att köpa en biljett som berättigar till det i webbutiken. Deltagande bekräftas när beställningen är betald.

Priser

 • 2000 m 1200 SEK
 • 3000 m 2000 SEK

I deltagaravgiften ingår

 • Simningen
 • T-shirt
 • Diplom, som du kan skriva ut från resultatsidan på hemma
 • Efter simningen finns det varm soppa, bastu, dusch och varm balja
 • Transport ordnas från Sverige till start för simning 3000 m på finska sidan
 • Tre bästa i båda simningarna får också pokal

Betalning

Deltagaravgiften kan betalas med PayPal-betalning i samband med bokningen. Betalning kan göras även med betalkort eller PayPal konto.

Avbokning

Om du vill avboka så meddela detta genom epost info@swimac.eu.

När du avbokar registreringen släpps biljetten för omregistrering.

Återbetalning

Enligt konsumentskyddslagen är anmälan till ett idrottsevenemang bindande, och det finns ingen ångerrätt. Vi följer dock mildare avbokningsvillkor.

Beloppet betalas till den som gjorde betalningen och återbetalas via betalkort eller PayPal konto. Vi står inte för eventuella extra avgifter.

Observera att det kan ta 1-3 veckor att få en återbetalning.

Återbetalningsbeloppet följer schemat ovan:

Avbokning senast den 1 juni 2023

Vi debiterar en kontorsavgift på 200 kr per biljett för avbokning.

Avbokning senast den 1 juli 2023

Vi återbetalar 50% av avgiften.

Avbokningar efter 1 juli 2023

Återbetalas avgiften endast vid uppvisande av läkarintyg. Vi debiterar en kontorsavgift på 200 kr per biljett för avbokning.

Överlåta deltagande till annan person

Deltagande kan även överlåtas till annan person. Deltagarens uppgifter kan uppdateras direkt i anmälningssystemet från länken i anmälningsmeddelandet. Observera dock att om registreringen avbryts helt kommer en eventuell återbetalning endast att göras till den betalningsmetod som användes av den ursprungliga betalaren.

Överbokning

Vid eventuella överbokningar förbehåller vi rätten att återkalla deltagandet. Vi betalar tillbaka deltagaravgiften.

Tävlingens avbokning

I fall starten måste avbokas på grund av väderförhållanden (eller force majeure anledning) betalar vi inte tillbaka deltagaravgiften.

Beslutet att avbryta tävlingen fattas av tävlingsledaren som är inte medlem i de organiserande organisationerna.

Publicering av deltagarinformation

Genom att delta i denna simningstävling ger deltagarna tillstånd till arrangören att publicera deltagarens namn, ålder, kön, sportklubb, nationalitet eller land i start- och resultatlistorna på swimac.eu och my.raceresult.com webbplatser.

Acceptera villkoren

Du godkänner dessa regler och villkor genom att anmäla dig till tävlingen.

Du åtar dig att delta i evenemanget med din egen risk och du försäkrar att du har en personlig försäkring som täcker alla möjliga skador på dig själv och andra. Arrangörerna (IF Polcirkel, Juoksengi byaförening, Napapiirin kyläyhdistys ry och Svenska Simförbundet) ansvarar inte för några skador.

Mer information

Vid behov av hjälp eller eventuella frågor om deltagandet, kontakta oss.

Vi rekommenderar våtdräkt.
Säkerhetsboj är obligatorisk vid 3000 meters simningen.

Vattentemperaturen under tävlingsdagarna brukar variera mellan 15 och 19 grader.

2023 anmälan

Anmälan börjar den 2023-01-07 kl. 20.00

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.