Regler och instruktioner

Viktig information om evenemanget

Svenska simförbundets regler gäller. Här har vi gjort en kortare version av de viktigaste reglerna.

Öppet vattensimning i strömmande vatten medströms. Har du inte erfarenhet av sådan simning så rekommenderar vi inte start på den längre sträckan.

Är du osäker på din kapacitet så rekommenderar vi inte detta för din egen säkerhetsskull.

Åldersgräns

Minsta ålder är 12 år. Ansvaret för mindreåriga simmare ligger hos föräldrarna eller vårdnadshavarna.

Utrustning

Vi rekommenderar användning av våtdräkt för alla deltagare.

Under 16 grader är våtdräkt obligatoriskt, mellan 16 – 18 grader rekommenderas våtdräkt, mellan 18 – 23 grader är våtdräkt tillåten. Över 23 grader är våtdräkt inte tillåten av hälsoskäl.

Beslut om eventuellt våtdräkt kan även fattas närmare tävlingsstart beroende på främst vattentemperatur och tävlingens längd.

Simdräkten vid tävlingar i öppet vatten får inte täcka nacke eller axlar och får inte gå nedanför vristerna. Alla simdräkter skall även i övrigt överensstämma med de kriterier FINA beskriver. Strumpor och/eller handskar är inte tillåtna.

Flytboja är tillåten och rekommenderas.

Försäkringar

Allt deltagande i öppen vattensimning sker på egen risk och varje deltagare skall vara försäkrad. I samband med anmälan måste deltagarna vara beredda på att friskriva SSF och den lokala arrangören för någon form av ansvar för olyckor, som kan orsaka dödsfall, skador eller egendomsskada.

Tidtagning

Varje deltagare får numrerad mössa och chip till handled för tidtagning.

Start

Gemensam start.

Banan

Banan är märkt med flytbojor som alltid skall vara på simmarens vänstra sida. Simma alltid nära bojorna.

Beteende

Tävlande måste följa de instruktioner som arrangören har gett dem före och under tävlingen. Om tävlingen inte följer de givna instruktionerna kan hans / hennes simning avbrytas. Tävlande måste också simma utan att störa andra konkurrenter.

Incidenter

Får du problem under simningen och behöver hjälp, uppmärksamma funktionärspersonalen genom att ropa eller vinka med handen. Berätta om problemet, lyssna på funktionärens information. Om du vill bryta tävlingen så tas du upp i båt som för dig till målområdet, eller till läkare och sjukvårdspersonal om det behövs.

Tävlingsledaren kan i samråd med säkerhetschefen stoppa tävlingen vid osäkra förhållanden som kan äventyra simmarens och funktionärernas säkerhet.

Notera simningsorsakat lungödem (SIPE)

SIPE inträffar vanligtvis under ansträngning under förhållanden med nedsänkning av vatten, som simning och dykning. Med den senaste tidens ökade popularitet av evenemang med öppet vatten har det förekommit en ökande förekomst av SIPE.

SIPE symptom
  • Shortness of breath out of proportion to the effort being expended.
  • Cough (again, out of proportion), usually distressing and productive or not of a little pink, frothy or blood-tinged sputum.
  • Crackles, rattling or "junky" feelings deep in the chest associated with breathing effort – usually progressively worsening with increasing shortness of breath and maybe cause for a panic attack.
Om du märker dessa symtom under simning bör du omedelbart stoppa och be om hjälp.

Om handledare misstänker att din hälsa är i fara kan de avbryta din simning. Följ alltid instruktionerna från handledarna!

Publicering av deltagarinformation

Genom att delta i denna simningstävling ger deltagarna tillstånd till arrangören att publicera deltagarens namn, ålder, kön, sportklubb, nationalitet eller land i start- och resultatlistorna på swimac.eu och my.raceresult.com webbplatser.

Acceptera villkoren

Du godkänner dessa regler och villkor genom att anmäla dig till tävlingen.

Du åtar dig att delta i evenemanget med din egen risk och du försäkrar att du har en personlig försäkring som täcker alla möjliga skador på dig själv och andra. Arrangörerna (IF Polcirkel, Juoksengi byaförening, Napapiirin kyläyhdistys ry och Swedish Swimming Association) ansvarar inte för några skador.

Möjliga ändringar

Starten av tävlingen kan försenas eller till och med avbrytas om väderförhållandena är dåliga. Tävlingsledaren kommer att fatta beslut om förändringar eller krav.

Vi har rätt att komplettera eller ändra dessa regler. Vid eventuella förändringar informerar vi konkurrenterna via vårt nyhetsbrev.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.