Säkerhet

Swim the Artic Circle öppet vatten-tävlingen arrangeras i Torneälven. För att garantera de tävlandes säkerhet finns kanotiser och roddare i följebåtar i de tävlandes omedelbara närhet längs hela sträckan. Simning sker längs märkta banor nedströms. 

Läkare och dykare finns inom tävlingsområdet och flera övriga funktionärer har genomgått svenska eller finska livräddnings kurs.  Vi rekommenderar våtdräkt på grund av tävlingssträckornas längd. 

Övriga funktionärer har genomgått Svenska Simförbundets funktionärsutbildning.

Torneälven

Torneälven är en oreglerad älv med fritt strömmande vatten. Vattenståendet är avgörande för hur starka strömmarna i älven är. Vattentemperaturen under tävlingsdagarna brukar variera mellan 15 och 19 grader.

Säkerhet

Observera även följande

  • Se till att ha god grundkondition.
  • Träna i öppet vatten innan tävlingen.
  • Prova våtdräkten i god tid så att passformen stämmer.
  • God hälsa är A och O.