Simregler

Svenska simförbundets regler gäller. Här har vi gjort en kortare version av de viktigaste reglerna.

Öppet vattensimning i strömmande vatten medströms. Har du inte erfarenhet av sådan simning så rekommenderar vi inte start på den längre sträckan.

Är du osäker på din kapacitet så rekommenderar vi inte detta för din egen säkerhetsskull.

Deltagarantal

Deltagarantalet maximeras till 120 simmare.

Utrustning

Vi rekommenderar användning av våtdräkt för alla deltagare.

Under 16 grader är våtdräkt obligatoriskt, mellan 16 – 18 grader rekommenderas våtdräkt, mellan 18 – 23 grader är våtdräkt tillåten. Över 23 grader är våtdräkt inte tillåten av hälsoskäl.

Beslut om eventuellt våtdräkt kan även fattas närmare tävlingsstart beroende på främst vattentemperatur och tävlingens längd.

Simdräkten vid tävlingar i öppet vatten får inte täcka nacke eller axlar och får inte gå nedanför vristerna. Alla simdräkter skall även i övrigt överensstämma med de kriterier FINA beskriver. Strumpor och/eller handskar är inte tillåtna.

Flytboja är tillåten och rekommenderas.

Vinterbadare

Om det blir obligatorisk våtdräkt, men du är vinterbadare och simmar endast utan våtdräkt, så försöker vi lösa detta genom att arrangera gruppsimning utanför tävlingen, max 10 personer. Dom som först anmäler sig och blir godkända för gruppsimningen meddelas och får därmed starta.

Gruppen startar 10 minuter efter tävlingens start med en följebåt. Gruppen skall hålla ihop med hastighet som passar alla i gruppen.

Till gruppsimningen skall man i förväg skicka intyg med e-post på att man klarar av att simma utan våtdräkt i kallt vatten. Vi förbehåller oss rätten att godkänna eller förkasta deltagande i gruppsimningen.

Försäkringar

Allt deltagande i öppen vattensimning sker på egen risk och varje deltagare skall vara försäkrad. I samband med anmälan måste deltagarna vara beredda på att friskriva SSF och den lokala arrangören för någon form av ansvar för olyckor, som kan orsaka dödsfall, skador eller egendomsskada.

Tidtagning

Varje deltagare får numrerad mössa och  chip till vrist för tidtagning.

Start

Gemensam start.

Banan

Banan är märkt med flytbojor som alltid skall vara på simmarens vänstra sida. Simma alltid nära bojorna.

Regler

Deltagarna skall ta hänsyn till medtävlande och funktionärernas information. Om detta inte följs så kan man bli diskvalificerad.

Får du problem under simningen och behöver hjälp, uppmärksamma funktionärspersonalen genom att ropa eller vinka med handen. Berätta om problemet, lyssna på funktionärens information. Om du vill bryta tävlingen så tas du upp i båt som för dig till målområdet, eller till läkare och sjukvårdspersonal om det behövs.

Tävlingsledaren kan i samråd med säkerhetschefen stoppa tävlingen vid osäkra förhållanden som kan äventyra simmarens och funktionärernas säkerhet.

Deltagarna godkänner att personuppgifter publiceras på startlistor och resultatlistor på vår webbsidan.

Godkännande av villkor

Vid anmälan till tävlingen godkänner du dom här reglerna och informationen. När du kommer till starten skall du skriva under på att du deltar på egen risk.

Då minderårig deltar skall målsman godkänna deltagandet med underskrift.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa regler, och ev. regeländringar meddelas till deltagarna med nyhetsbrev.

Please publish modules in offcanvas position.